Advocats a Vic, ESPINOSA ADVOCATS, destaquem els seus 15 anys d’experiència com a advocats i amplia xarxa de col•laboració. Servei de resolució alternativa de conflictes mitjançant la mediació familiar i mediació en Dret Privat. Es fa pressupost i estudi de cada cas per donar el millor servei amb el màxim de garanties. Comunicació constant mitjançant noves tecnologies i constant informació dels expedients als clients.

Destaquem la qualitat del servei, la capacitat d’adaptació. Busquem la defensa dels interessos dels nostres clients per sobre de qualsevol altra cosa. Obtenir la millor solució ja sigui judicial o extrajudicial. Tenim un ampli ventall de serveis per adaptar-nos a cada problemàtica i donar solució a qualsevol problema que ens plantegin. Treballem per tota Catalunya amb possibilitat de ampliar a tot el territori nacional, si el client ho requereix. En definitiva, el nostre compromís amb els nostres clients es la màxima qualitat dels nostres serveis.
Al despatx ESPINOSA ADVOCATS el podem ajudar en els següents temes:

CIVILS i FAMÍLIA: processos de divorci i separació, contenciós o de mutu acord; modificació de mesures judicials; redacció de capitulacions matrimonials; regularització parelles de fet; reclamació d’aliments i endarreriments, i la seva actualització; execucions; guarda i custòdia; dissolució de la societat de guanys; processos d’incapacitació; accions de filiació i pàtria potestat; declaració d’hereus i testamentaries; accions de petició i partició d’herència; redacció de testaments, llegats, legítimes i altres disposicions testamentàries, i la seva impugnació; assessorament fiscal i jurídic, entre d’altres.

IMMOBILIARI: assessorament en compravenda i lloguer de finques; reclamació de rendes impagades i actualització; reclamació per defectes en la construcció i vicis ocults; resolució de contractes per incompliment; desnonaments i extinció per diferents causes legals; comunitat de propietaris: defensa dels interessos de la Comunitat o el copropietari (impugnació d’acords, reclamació de quotes impagades, redacció d’Estatuts, etc.), multi propietat: defensa dels afectats per frau; constitució, gaudi i extinció de drets reals: hipoteca, usdefruit, servitud, cens, etc.; divisió judicial de patrimonis; reivindicació de finques; dictàmens pericials; aixecament de càrregues; assessorament fiscal integrat.

CONTRACTES: negociació, redacció o supervisió de tot tipus de contractes: immobiliaris (compravenda, lloguer, opció de compra, permuta, obra nova, etc.) privats (capitulacions matrimonials, reconeixement de deute, préstec, etc.), i tramitació de tota classe d’accions judicials derivades dels mateixos; elevació a públic de documents privats
DRET PENAL: incoació o defensa i seguiment de tot tipus de processos penals per delictes contra les persones ( homicidi, lesions , danys, violència domèstica , etc. ) i contra el patrimoni (extorsió , robatori , frau), així com per faltes i delictes menors ( alcoholèmia, amenaces, coaccions, etc. ); habeas corpus; intervenció en judicis ràpids delictes i faltes comesos per menors d’edat ; actuacions en matèria de Responsabilitat civil derivada de delicte o falta ; dret penitenciari: assistència al reclús en el seguiment de la condemna , els seus drets , permisos, etc. incoació mitjançant querella, o personació i seguiment en causes d’estafa, alçament de béns, falsedat en document públic o mercantil, apropiació indeguda, extorsió, amenaces i coaccions; defraudació, usurpació; insolvències punibles; delictes contra el mercat i els consumidors, entre d’altres.

GENERAL: reclamació d’indemnitzacions per danys ocasionats en accidents de trànsit, negligència mèdica, culpa contractual o extracontractual, i derivats de processos penals; reclamacions de quantitat; procediments de conciliació, transaccions, negociacions i dictàmens.